logo  
  meny  
  meny  
:: Verktøykassa    
 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

Verkt°ykassa: Ungdomslaget

Kursemnet er delt i fire deltema:

  • Ungdomslaget mitt
  • Verdisyn og ideologi
  • Historia til Noregs Ungdomslag
  • Kvifor vere med i NU?

Dette er eit tema det er viktig at deltakarane får kjennskap til, slik at dei får opp auga for kva verdiar NU er tufta på, kva sørvis sentralleddet kan gje og slik at deltakarane kan identifisere seg med og bli stolt av sitt lokale lag og Noregs Ungdomslag. Kor omfattande du gjer denne delen er avhengig av tida du har til rådvelde og kva forkunnskapar deltakarane har. Det er derfor berre å plukke det du meiner er mest interessant.

Nedanfor finn du òg ein presentasjon av NU som du kan laste ned og vise fram ved hjelp av videoprosjektor eller bruke som lysark (transparent). Denne kan du bruke fortløpande. Deltakarane kan òg jobbe med oppgåver knytt til temaet. Forslag til oppgåver finn du under dei ulike delemna. Du finn ark til utdeling til slutt i dette emnet. Presenter gjerne temaet som ein samtale der du er aktiv ordstyrar og kjem med tilleggsmoment.

Aktuell tilleggslitteratur finn du m.a. i hundreårsboka til NU, Ungdomslaget, og på heimesidene til NU.

Last ned Ungdomslaget (pdf)
Last ned presentasjon (pdf)

tillitsvaldregistrering nafbanner studereibergen barnlekbanner RK-logo Instruktørkurs utdanning i folkedans Søk støtte
Ansvarleg redaktør:
Eli Ulvestad
 
Troms Finnmark Nordland Trøndelag M&oslashre og Romsdal Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Hordaland Rogaland Buskerud Telemark Agder Vestfold Oslo/Akershus Østfold Heim Folkedans Teater Bunad Barn og unge Ungdomshus Kven veit Festivalar Om NU Opplæring/kurs Verktøykassa Butikk Medlemssørvis Støtteordningar Lenker Kontakt