logo  
  meny  
  meny  
:: Barn og unge    
 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

Barne- og ungdomsarbeidet i NU

Både innan dans og teater dreier mykje av aktiviteten i NU seg om barn og ungdom,
både på sentralt og lokalt plan. Noregs ungdomslag er ein av dei største barne- og
ungdomsorganisasjonane i landet med rundt 6000 unge medlemer, og det er difor viktig å heile tida ha fokus retta nettopp mot dei unge!
Barn og unge er Noregs Ungdomslag si viktigaste rekrutteringsgruppe. Vi vil difor styrke barn og ungdom si reelle makt på alle nivå i organisasjonen og i samfunnet generelt. Ungdomslaga skal vere sosiale møtestader der barn og ungdom blir vist tillit, og får fridom til og ansvar for å forme sine eigne aktivitetar og meiningar.

For nokre år sidan oppretta Noregs Ungdomslag eit eige barne- og ungdomsråd som skal arbeide for å betre tilhøva for barn og unge i organisasjonen og verda elles - og tale deres sak.

tillitsvaldregistrering nafbanner studereibergen barnlekbanner RK-logo Instruktørkurs utdanning i folkedans Søk støtte
Ansvarleg redaktør:
Eli Ulvestad
 
Troms Finnmark Nordland Trøndelag M&oslashre og Romsdal Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Hordaland Rogaland Buskerud Telemark Agder Vestfold Oslo/Akershus Østfold Heim Folkedans Teater Bunad Barn og unge Ungdomshus Kven veit Festivalar Om NU Opplæring/kurs Verktøykassa Butikk Medlemssørvis Støtteordningar Lenker Kontakt