logo  
  meny  
  meny  
:: Verktøykassa    
 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

Verkt°ykassa: Lobbyarbeid

Frivillige organisasjonar sentralt og lokalt spelar ei rolle som samfunnspåverkar. Den lokale aktiviteten og verdiorienteringa til medlemene er med å bestemme utviklinga i lokalsamfunnet. På same vis er mange lokale lag som er samla under same paraply med å påverke storsamfunnet. Kva kanalar for påverknad finst? Korleis kan ein gå fram når ein vil nå fram med ein bodskap? Kvifor drive lobbyarbeid? Dette er spørsmål som vil bli diskutert under dette emnet.

Det viktige med temaet er at deltakarane blir bevisst på at dei kan påverke samfunnsutviklinga. Det er fint å presentere nokre kanalar for påverknad og seie litt om korleis ein kan gå fram. Prøv å setje i gang deltakarane sin refleksjon rundt dette. Kom gjerne med historier om korleis lokale lag og enkeltpersonar har gått fram for å bli høyrt. Del gjerne ut nokre av lysarka, slik at deltakarane får med seg noko heimatt. Emna byggjer på kvarandre, så start med første emne før du går vidare til dei neste.

Temaet er delt i tre delemne:

  • Påverknad i lokalsamfunnet
  • Bruk nettverka!
  • Lobbyarbeid i fylket og nasjonalt

Last ned Lobbyarbeid (pdf)
Last ned presentasjon (pdf)

tillitsvaldregistrering nafbanner studereibergen barnlekbanner RK-logo Instruktørkurs utdanning i folkedans Søk støtte
Ansvarleg redaktør:
Eli Ulvestad
 
Troms Finnmark Nordland Trøndelag M&oslashre og Romsdal Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Hordaland Rogaland Buskerud Telemark Agder Vestfold Oslo/Akershus Østfold Heim Folkedans Teater Bunad Barn og unge Ungdomshus Kven veit Festivalar Om NU Opplæring/kurs Verktøykassa Butikk Medlemssørvis Støtteordningar Lenker Kontakt